Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Nöroblastomlu çocuklarda opsomiyoklonus ve VIP salınımına bağlı ishal (Verner Morrison sendromu) iyi prognostik özelliği olan paraneoplastik tablolardır.Sempatik gangliyon basısına bağlı Horner sendromu, katekolamin salınımı na bağlı hipertansiyon, kanamaya bağlı orbital ekimoz, cilt tutulumuna bağlı subkutan nodüller görülebilir.