Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Nöromusküler blokaj oluşturan ilaçlar


1-Telitromisin
2-Aminoglikozidler (en toksik olanı neomisin)
3-Polimiksinler (polimiksin B, kolistin)
4-Linkozamidler (klindamisin, linkomisin)