Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

N-Metiltiyotetrazol (MTT) grubu içeren sefalosporinler;latamoksef ( moxalactam ), sefmenoksim , sefoperazon , sefamandol , sefmetazol , ve sefotetan kanamaya yatkınlık yapabilir. Trombositopeni ve trombosit fonksiyon bozukluğu yapabilirler.


Therapeutic Disadvantages of Selected
Cephalosporins
Cefaclor: (2nd Gen / oral) the drug is associated with
Serum Sickness...

Ek grup içeren sefalosporinler;

1-N-methyl-thio-tetrazole grubu içerenler;
latamoxef, cefmenoxime, cefoperazone, cefotetan, cefamandole

2-Methyl-thia-diazole grubu içerenler ;
cefazolin

Bazı sefalosporinler özellikle N-Metil-tiyo-tetrazol (MTT) grubu içerenler, hipoprotrombinemi ile ilişkilidir . Bunlar Latamoksef ( moxalactam ), sefmenoksim , sefoperazon , sefamandol , sefmetazol , ve sefotetandır.  Bu grup sefalosporinler   vitamin K epoxide reductase blokajı yaparak hipotrombinemiye ve kanamaya eğilime yol açarlar.

Bazı sefalosporinler ise N-metil-tiya-diazol yan zinciri içerenler ; Aldehit dehidrojenazı (alkol intoleransına neden olan) bloke eden bu sefalosporinler olarak bilinir. Örnek Cefazolindir.  Bu ajanlar Alkol ile beraber alınırlar ise N-metil-tiya-tetrazol yan zincirine bağlı olarak disülfiram like etki gösterebilirler. Özellikle Cefazolin etanol ile alınır ise disülfirama benzer bir reaksiyon yapar.

Aşağıdakilerden hangisi Metiltiyotetrazol (MTT) grubu içerdiğinden dolayı kanamaya yatkınlık, trombositopeni ve trombosit fonksiyon bozukluğu yapabilen Sefalosporinlerden biri değildir?

A) Sefamandol
B) Sefotetan
C) Sefmetazol
D) Sefoperazon
E) Seftolozan

Cevap E

Metiltiyotetrazol (MTT) grubu içeren; sefamandol, sefotetan, sefmetazol ve sefoperazon, kanmaya yatkınlık yapabilir. Trombositopeni ve trombosit fonksiyon bozukluğu yapabilirler.
Sefoperazon ve seftriakson; en sık psödomembranöz kolit yapan sefalosporinlerdir.

 • 3) Disulfiram like Effect: Certain “C” which contains
methylthiotetrazole (MTT) when taken with alcohol or given
with al...