Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Natalizumab: Lokositler üzerindeki integrinlere bağlanarak etki gösteren IgG4 yapısında monoklonal antikordur. Multipl skleroz ve Crohn hastalığında kullanılır

Fotoğraf açıklaması yok.

Natalizumab; crohn hastalığının da tedavisinde kullanılmaktadır son zamanlarda progresif multifokal lökoensefalopati oluşumu ile ilişkisini araştıran çalışmalar yürütülmektedir.

Crohn hastalığı ve multipl skleroz tedavisinde kullanılan alfa 4 integrin inhibitörü monoklonal antikorudur.

Marketteki ismi, Tysabri dir ve cell adhesion molecule α4-integrin2' e karşı IgG4 tipi bir monoklonal antikordur.

Natalizumab; Multiple Skleroz tedavisinde kullandığımız alfa-4 integrin inhibitörüdür. Hem VLA-4 (alfa4 beta1) ve alfa4 beta7 integrinlerin Alfa4 kısımlarına etki eder.

Sonuç lenfositin endotele sıkı bağlanamaması ve damar dışına çıkamamasıdır. Böylelikle lenfositlerin demiyelinizan hasara neden olmasını engellemiş oluruz.

Natalizumab (Tysabri) | American Journal of Neuroradiology