Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Nefrotik sendrom


43 yaşında erkek hasta acil servise ateş yüksekliği ve öksürük şikayetleriyle başvuruyor. Yapılan değerlendirmede pnömoni tespit ediliyor. Hastanın tetkiklerinde; Proteinüri (5gr/gün) hiperlipidemi, hipokalsemi ve idrarda protein C artışı tespit ediliyor.

Bu hastada tanı ve enfeksiyonun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nefritik sendrom – hipogamaglobulinemi
B) Nefrotik sendrom – hipergamaglobulinemi
C) Nefrotik sendrom – hipogamaglobulinemi
D) Nefritik sendrom – hipogamaglobulinemi
E) Akut glomerülonefrit – hipogamaglobulinemi

CEVAP: C

Tariflenen tabloda nefrotik sendromudur.

Nefrotik sendrom → Protein ↓↓↓ → transferrin ↓→ demire rezistan anemi ↓ VitD3 bağlayan prot↓ → Vit D↓→ Hipogamaglobulinemi ↓ 
 Enfeksiyon