Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Nefrotik sendromda düzeyleri artan, Transcuprein olarak da bilinen çinko ve bakır taşınımda rol oynayan plazma proteini; α-2 makroglobulinNefrotik sendromda böbreklerden albümin ve diğer proteinler kaybedilirken, büyük boyutlu bir protein olan α-2 makroglobulin kan dolaşımında kalır.

Kaybedilen diğer proteinler sebebiyle protein üretimi de arttığı için α-2 makroglobulin seviyeleri artar. α-2 makroglobulin kanda çinko ve bakır taşınmasında da rol aldığı için transcuprein olarak da adlandırılır