Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Nekrotizan Enterokolitten Korunma


1. Anne sütüyle beslenme

2. Probiyotikler

3. Arjinin

4. PAF antagonistleri

5. Poliansatüre yağ asitleri

6. Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde beslenmenin yavaş yavaş artırılması (minimal enteral beslenme)

7. Şok ve hipoksinin önlenmesi

8. Uzamış ampirik antibiyotik ve gastrik asit sekresyon inhibitörlerinden kaçınılması