Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Nelson sendromu bilateral adrenelektomi yapılan hastalarda hipofizdeki mikroadenomun büyüyüp fazla ACTH salgılamasına bağlı görülür. Adrenal bezler olmadığı için hiperkortizolemi (cushing gibi) bulgular görülmez.


Nelson sendromu bilateral adrenelektomi yapılan hastalarda hipofizdeki mikroadenomun büyüyüp fazla ACTH salgılamasına bağlı görülür. Adrenal bezler olmadığı için hiperkortizolemi (cushing gibi) bulgular görülmez.

ACTH metaboliti MSH arttığı için hiperpigmentasyon görülür.