Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Neomisin hepatik komada bakteriyel translokasyonu önlemek için oral yolla kullanılır. Aminoglikozidlerin neden oldukları nöromuskülerblokaj tedavisinde Kalsiyum glukonat ve neostigmin kullanılır.