Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Neonatal Soğuk Hasarı (Hipotermi)


Terkedilmiş ya da iyi ısıtılmamış evde bakılan bebeklerde görülür. Vücut ısısı genellikle 29,5-35 C’dir.

Apati, emmeme, oligüri, burun akıntısı ve soğuk cilt belirgindir. Bunlar dışında ekstremitelerde immobilite, ödem ve yüzde belirgin kızarıklık görülür. Bradikardi, apne, hipoglisemi ve asidoz gelişir. Masif pulmoner hemoraji kaynaklı ölüm görülür. Mortalite oranı %10 iken yaşayanların % 10’unda beyin hasarı kalır