Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Neoplazmlardan hangisi immünoglobulinlerin genlerini içeren kromozom parçacıklarının translokasyonu ile ilişkilidir; Burkitt lenfoması


Sitogenetik ve moleküler patoloji Burkitt lösemi/lenfoma hücrelerinde üç tipik kromozom translokasyonu saptanır.

Bunlar arasında yaklaşık %85 sıklık ile birinci sırada t(8;14)(q24;q32)

Ayrıca ikinci olarak t(2;8)(p11;q24) ve üçüncü sıklıkda ise  t(8;22)(q24;q11) şeklindeki translokasyonlar izlenir