Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Nervus Phrenicus (C3,4,5); diaphragma'ya kadar gelir ve sağdaki foramen venae cavae'den, soldaki centrum tendineum'dan geçer ve dallanır.


Nervus Phrenicus (C3,4,5)

Diaphragma "nın motor siniridir. Plexus cervicalis'in en uzun siniridir. Plexus cervicalis1en ayrıld ı ktan sonra musculus scalenus anterior'un ve arteria subclavia 'nın önünden geçip, mediastinum superius'a girer. Mediastinum medium'da radix pulmonis'in önünden geçtikten sonra arteria ve vena pericardiacophrenica'larla beraber fıbröz perikardiyum üzerinde seyreder. Her iki tarafın siniri diaphragma'ya kadar gelir ve sağdaki foramen venae cavae'den, soldaki centrum tendineum'dan geçer ve dallanır.

Nervus phrenicus'lar, geçtiği tüm bölgelerden duyu alır (plevra, perikard, perrton). Karaciğer, safra ve dalak patolojilerinde omuza yansıyan ağrının sebebidir