Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Nervus saphenus, Nervus femoralis'in dalıdırNervus saphenus, aşağıdaki sinirlerden hangisinin bir duyu dalıdır?

A) Nervus tibialis

B) Nervus fibularis communis

C) Nervus fibularis profundus

D) Nervus fibularis superficialis

E) Nervus femoralis

Cevap E

N. femoralis plexus lumbalis’in m. psoas major kasının lateraline verdiği 4 daldan tek motor dal olanıdır. Bu sinir, m. iliacus, m. pectineus, m. sartorius ve m. quadriceps femoris’e motor dallarını verdikten sonra femoral üçgen içerisindeyken bir duyu dalı olan n. saphenus’u verir.

Bu dal daha aşağıda canalis adductorius (Hunter)’içerisinde de bir miktar seyreder ancak kanalı sonuna kadar takip etmeden ön duvarını oluşturan lamina (membrana) vastoadductoria’yı delmek suretiyle uyluğun iç yüzeyine yüzeyelleşir ve bacağın iç yüzünden ayağın iç kısmına kadar bu bölgenin deri duyusunu taşır.

Yüzeyelde seyrettiği bu bölgede, aşağıda malleolus medialis’in ön tarafından yukarı doğru yükselen v. saphena magna ile de beraber bulunurlar.