Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Niasin vücutta triptofandan sentezlenir. Karsinoid tümörlü hastalarda triptofan daha çok serotonin sentezinde kullanıldığından, niasin sentezi azalır ve pellegra görülür.


Aşağıdakilerden hangisi büyüme hormonu salıverilmesini inhibe eder ve vazoaktif intestinal peptit salgılayan metastatik karsinoid sendromda diare, yüz kızarması gibi septomları tedavi etmek için kullanılır?

A) Prolaktin

B) IGF-1

C) Somatropin

D) Ondansetron

E) Oktreotid

Metastatik karsinoid sendromda diare, yüz kızarması gibi semptomları tedavi etmek için Somatostatin analoğu olan Oktreotit I. tercihtir. Antiproliferatif etkiye dikkat!

Karsinoid tümör: Enterokromafin hücre tümörüdür. yanısıra vazoaktif intestinal peptid, dopamin, substans P, enkefalinler ve prostaglandinlerin sentezi de artmıştır. Plazmada serotonin düzeyi ve idrarda 5-HİAA düzeyi yükselmiştir. Hastalarda krizler halinde diare, GİS krampları, kan basıncında azalma ve artma, bronkospazm, yüzde kızarma görülür. Serotonin bu semptomlar arasında sadece diareden sorumludur.

Niasin vücutta triptofandan sentezlenir. Karsinoid tümörlü hastalarda triptofan daha çok serotonin sentezinde kullanıldığından, niasin sentezi azalır ve pellegra görülür.

Sağ kalp kapakçığında subendokardiyal fibrozis gelişebilir