Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Niasin yani B3 Vitamini


Niasin, en geniş spektrumlu hipolipidemik ilaçtır.

Primer etki mekanizması; yağ dokusunda lipaz’i inhibe etmesi ve lipoprotein lipaz aktivitesini arttırmasıdır. Ayrıca ilave olarak; en aterojenik lipoprotein olan lipoprotein (a) düzeyini azaltır (östrojen ve neomisin gibi).

Niyasin, Nikotinik asit veya B3 vitamini suda çözünür bir vitamindir.

Türevleri olan NADH, NADPH, NAD ve NAD+ hücrelerde enerji metabolizması, nükleik asit, protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasında gereksinim duyulan zorunlu bir vitamindir.

Vitamin B3 terimine niyasinamit de dahil edilir çünkü bu bileşik vücuda alındıktan sonra niyasine dönüşür.

Niasin alkol alındığında kandaki niasin seviyesi düşmektedir.

Bir tür B Vitamini karaciğere daha az yüklendiğinden tercih edilir.

Yüksek dozlarda antilipidemik etkisi de vardır. Ancak bu dozlarda yan etkileri fazlalaşmaktadır.

Diyabetli ve/veya karaciğer hastalarında kontrendikedir.

Yüksek dozlarda (0,5-1 gr) LDL-K'yı düşürücü, HDL-K'yı yükseltici etkisi olan vitamin.

Artmış trigliserit düzeyleri ile birlikte seyreden, halk dilinde, kötü kolestrol olarak bilinen ldl değerinin yüksek, iyi kolestrol olarak bilinen hdl değerinin düşük olmasıyla karakterize kombine dislipidemi hastalarında söz konusu tablonun düzeltilmesi için statin grubu antihiperlipidemiklerle [ atorvastatin ( ator, lipitor, tarden vs. ), rosuvastatin ( crestor ), simvastatin ( zocor, zovatin, lipovas ), pravastatin ( pravachol, praxal) ] kombine olarak kullanılan suda çözünür B Kompleks vitamindir.

Yüksek dozlarda söz konusu etkiyi gösterdiği için besinlerle alımı yoluyla lipid düzeylerinde düzelme sağlanması zordur.

1975'te 8341 daha önce kalp krizi geçirmiş 8341 erkek arasında yapılan bir araştırmada ...

Niasinin ikinci bir kalp krizi olasılığını %26 azalttığı

Niasinin damar tıkanması veya yırtılması riskini % 27 azalttığı ve niasinin sonraki 15 yılda ölüm oranlarını %11 azalttığı görülmüş.

Statinlerin aksine kanser riskini arttırmaz. Kas gelişmesini engellemez ve kognitif faaliyetleri aksatmaz ama niasin satarak çok para kazanılamayacağı için çoğu doktor tarafından önerilmez.

Eksikliği depresyon, aşırı alınımı ise retina kalınlaşmasından dolayı körlüğe sebep olan vitamin imiş.

Vitamin, insülin sentezi için aşırı önem taşırken yüksek dozda kullanımının ise şeker hastalarına zararlı olması ironi olsa gerek. Vitaminin kendisi ise triptofan'dan sentezlenir ama 1 mg sentezlenmesi için 60 mg triptofan gereklidir. Bu yüzden genelde dışarıdan alınır.

Yer fıstığında en yüksek oranda bulunurken (100 gr'da 12.5 mg), bunu tavuk eti (100gr'da 10 mg) ve hindi eti (100 gr'da 5,8 mg) takip eder. (triptofan da en yüksek hindi etinde bulunur bu arada) (bkz: #18444169)

Tavsiye edilen günlük alım miktarı ise 13 mg imiş yani 100 gr fıstık.

Niasin, suda çözünebilen bir b vitamini türüdür. Suda çözünengillerden olduğu için vücutta depo edilmez, idrar yoluyla atılır bu sebepten sürekli olarak alınması gerekir.

Kolestrol ve şeker hastalığına olan faydalarının yanı sıra, damar tıkanıklığının engellenmesi ve tedavisi konusunda da çeşitli faydaları bulunmaktadır. Özellikle simvastatin ile kombine edilerek kullanıldığında etkisini gösterir.

Menisküs tedavisinde kullanımının, işe yarar sonuçlar verdiğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır.

Alzheimer ve ikinci kalp krizi riskini azalttığı, tansiyonu düşürdüğü, depresyona ve PMS dönemindeki baş ağrılarına karşı etkili olduğu, ödemi ve ilaçlardan kaynaklanan halüsinasyonu azaltıcı etkileri olduğu bilinmektedir.

Özellikle bugdayin aleron tabakasinda yüksek miktarda bulunan vitamindir. Hububat ürünleri tüketimiyle temin edilebilir

Besinlerin pişme suyu ve kepeği ayrılmadığı sürece kayba uğramaz.

Nikotinin yükseltgenmesi esnasında keşfedilmiş ve adı nikotini çağrıştırmasın diye (ni)konik (as)it+vitam(in) kelimelerinden türetilmiş.

Kan dolaşımını düzenlemek, santral sinir sisteminin çalışmasına yardımcı olmak gibi özellikleri varmış.

kızarıklık yapmayan * ya da salınımlı versiyonları yerine düz versiyonu tercih edildiğinde kullanımdan sonraki 10-15 dakika içinde cildinizde kızarma ve yanma yaşıyorsunuz, sanırım gıda katkısı ya da ilaç niyetine alınan şeyler içinde etkisi en gözle görülenlerden birisi. her tür depresyonun tedavisi için de kullanımı şiddetle tavsiye ediliyor daha çok da ana akım dışı doktorlar tarafından. kan yağları yüksek olan ya da depresyona daha doğal çözümler arayanlara duyurulur.

Bu madde antidepresanlarin hepsinden daha antidepresan olan bir maddedir. anksiyete problemini neredeyse sifirlar ve ustelik sadece bir vitamin.

Karaciğer tarafından triptofandan sentezlenen madde. bir gram niasin elde etmek için 60 gram triptofan gerekmektedir. karaciğerdeki sentezi oldukça verimsizdir. Niasin yetersizliği tek besin kaynağı olarak mısır kullanan toplumlarda görülür.

Niyasinin moleküler adı nikotinik asit'tir. nikotin molekülünün akrabasıdır. Amerikada fırıncıların ürettikleri vitamince zengin beyaz ekmekte nikotine fazla benzeyen bir katkı adı bulunmasını istememeleri üzerine niyasin olarak ismi kabul edilmiştir.

Bu vitamin 1897 yılında kimyagerler tarafından tütünün bilinen ünlü alkaloidi nikotinin oksidasyonu ile elde edilmiştir. ama ancak aradan 40 yıl geçtikten sonra elde edilen bu maddenin çok önemli bir vitamin olduğu anlaşılmıştır.

En geniş spektrumlu anti-lipid ilaçtır. Lipidler adına ne kadar iyi şey varsa bu vitamin(b3) onu yapar.

VLDL ve TG'yi %35-45 düşürür, LDL'yi %20-30 düşürür, Lipoprotein A düzeyini önemli oranda azaltırken, HDL'yi en fazla artıran ilaçtır. (% 30-40)

Lipoprotein a düzeyini azaltan tek hipolipidemik ilaçtır.( östrojen ve neomisin'de lipoprotein a'yı azaltır.)

En sık yan etkisi Prostaglandin D2 artışına bağlı kızarıklık ve kaşıntıdır bu yan etkiyi önlemek için aspirin yada nsai kullanılır yada Prostaglandin D Reseptör Antagonisti Laropiprant'la beraber verilir.

 

Hiperglisemi ve hiperürisemi yapabilir.

namıdiğer b3 vitamini, Tiamin ve NADP ile birlikte Pentoz Fosfat yolunda koenzim olarak kullanılır.

Eksikliği Pellagra ya neden olan vitamin.

diarrhea

dermatitis

dementia

death gibi bir tetradi vardir

ancak bilimsel makalelerde fazlalığının maküler ödeme, özellikle de kistik maküler ödeme yol açmakta olduğu tespit edilmiştir.

Yani insanı kör edebilir niasin eksikliğinde pellegra yapar.

Ayrıca niasin kullananlarda görme keskinliği muayenesi yapılmalıdır çünkü niasin Niasin Makulopatisi denen bir olaya yol açabilir.

5d bulgusu

1. diare

2. demans

3. dermatit

4. death

5. dezoryantasyon

B3 vitamini, hartnup hastalığında tedavide verilir.


Lipoprotein (a) düzeyinde belirgin düşüşe neden olabilen hipolipidemik ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gemfibrozil
B) Dekstrotiroksin
C) Niasin
D) Lovastatin
E) Östrojenler