Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Nonenflamatuvar ya da ince barsak tipi(luminal) ishalde; mukozal absorbsiyon yüzeyinin azalmasına bağlı bir patogenez vardır. Toksin etkisi ile gerçekleşir. Sulu ishal kliniği mevcuttur.