Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Normal şartlar altında glikozun emiliminin tamamı proksimal tübülde gerçekleşir. Glukoz apikal membrandan sodyum bağımlı glukoz taşıyıcısı SGLT 2 ile tübül hücresine taşınır.


GLUT 2 ise glukozu hücreden intestisyel alana taşır. Proksimal tübülün ilk kısmında SGLT 2- GLUT2 (%90), Proksimal tübülün son kısmında SGLT 1- GLUT1 (%10) aracılığıyla emilim sağlanır.