Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Normal sağlıklı bir kişide Bazal asit salgısı; saatte 1.5-2.5 mEq iken maksimum asit salgısı ise saatte 20-30 mEq dir