Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Normovolemik hipernatremi diabetes insipidus, diuretik kullanımı, renal hastalık veya GI sistemdem veya cillten renal kaynaklı olmayan su kaybı nedenli olarak renal kaynaklıdır