Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Nukleer DNA gen mutasyonlarının olduğu hastalıklar: Subakut nekrotizan ensefalopati (Leigh sendromu), Barth sendromu.