Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Omentin veya bağırsak laktoferrin reseptörü olarak da bilinen Intelectin-1, insanlarda ITLN1 geni tarafından kodlanan bir intelectin'dir.