Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Opiyat intoksikasyonun tedavisinde IV naloksan tercih edilir. Bupreorfin ve metadon opiyat bağımlılığı tedavisinde tercih edilir. Flumazenil GABA reseptörlerine antagonist şekilde etki eder ve benzodiazepin intoksikasyonunda verilir.