Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Oral mukozada başlayan, intraepidermal akantolitik büller pemfigus vulgaris için karakteristiktir.


Pemfigus vulgaris
te olguların çoğunda lezyonlar ağız mukozasından başlar. Epidermisin yüzeyel kısmına uygulanan basınç ile yeni bül oluşur ve bül kaydırma ile epidermis altında ilerler. Buna Nikolsky belirtisi denir. Histopatolojide suprabazal yerleşimli intraepidenmal akantolitik büller görülür. rİndi ekt immünofloresan incelemede intersellüler dokuya (desmogleine) karşı oluşmuş lg G tipinde antikorlar saptanır.

Pemfigus foliaseu
sta oral mukoza tutulumu beklenmez. Büller subkomeal yerleşimlidir.

Büllöz pemfigoid
de ve Dermatitis herpetiformiste büller subepidermal yerleşimlidir.

Epidenmolizis bülloza simplekste
de büller bazal laminanın üstünde intraepidermal oluşur. Ancak bu hastalıkta büller doğumdan itibaren görülmeye başlanır. Küçük travmalarla bile yeni lezyonlar oluşur.