Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Orta hatta dil çıkartmayla yukarıya hareket eden lezyonlar genellikle tiroglossal kanal kistleridir ve bu lezyonlar sistrunk ameliyatıyla eksize edilerek çıkarılır


6 yaşında erkek çocuğu annesi tarafından çocuk cerrahi polikliniğinde boyun orta hatta şişlik şikayeti ile getiriliyor. Hastanın yapılan muayenesinde hasta dilini çıkarttığında boyun orta hattaki şişliğinin yukarıya kaydığı tespit ediliyor.

Bu hastaya bundan sonra yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hastanın dermoid kisti vardır dermoid kisti takip etmek gerekir
B) Hastanın dermoid kisti vardır dermoid kisti ameliyatla eksize etmek gerekir
C) Hastanın tiroglossal kanal kisti vardır bu kist takip edilmelidir
D) Hastanın tiroglossal kanal kisti vardır bu kist sistrunk ameliyatıyla çıkarılmalıdır.
E) Hastanın tiroglossal kanal kisti vardır hastaya radyoterapi uygulanmalıdır

CEVAP: D

BAŞ BOYUN PATOLOJİLERİ. Prof. Dr. Sinan Celayir İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp  Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı - PDF Free Download