Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Orta riskli pulmoner emboli: Sağ ventrikül işlev bozukluğu( EKO,BNP), miyokart hasarı (troponin)


Pulmoner Emboli Tedavisi:

1-Yüksek riskli pulmoner emboli: Hipotansiyon, şok

2-Orta riskli pulmoner emboli: Sağ ventrikül işlev bozukluğu( EKO,BNP), miyokart hasarı (troponin)

3-Düşük riskli pulmoner emboli: Sağ kalp yetmezliğin ve miyokart hasarının olmaması


Tüm pulmoner emboli hastalarında en az 3 ay antikoagülasyona devam edilmelidir. Eğer neden düzeltilemiyorsa (örn: hemofili durumu) ya da emboli antikoagülasyon kesildikten sonra tekrarlamışsa antikoagülasyon ömür boyu sürmelidir. (Warfarin INR 2-3 aralığı)

Antikoagüle edilemeyen yada antikoagülasyona rağmen emboli atakları olan hastalara vena kava filtresi takılır.

Pulmomer embolide trombolik tedavi 7-14 güne kadar verilebilir.