Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Os incus

Aşağıdakilerden hangisi iç kulakta yer almaz?

a) Scala timpani
b) Scala vestibuli
c) İncus
d) Semisirküler kanallar
e) Cochlea

Cevap: C

İncus diğer adı Örs kemiği, orta kulakta bulunan bir kemiktir. Örs şeklindeki küçük kemik üç kulak kemiğinden biridir. Örs yanal olarak bağlı olduğu çekiç kemiğinden (malleus) gelen titreşimleri üzengi kemiğine (stapes) iletir. Örs ile benzerliği nedeniyle Latince'de de bu manaya gelen "incus" ismini almıştır.

Örs, orta kulakta üç kemikten oluşan ve ses iletimi için hareket eden kulak kemiklerinin ikincisidir. Örs şeklindedir gövdesinden çıkan ve malleus ile bağ oluşturan biri uzun, diğeri kısa iki çıkıntı barındırır. Kısa çıkıntı, örsün arka bağına bağlanır. Uzun çıkıntı ise üzengiye bağlanır.

Incus | anatomy | Britannica

İncus; şekli premolar dişe yada örs’e benzer. Caput mallei ile sellar tip eklem yapar (articulatio incudomallearis). Crus longum denilen uzantısının alt ucu, içe kıvrılarak processus lenticularis adı verilen yuvarlak bir çıkıntı ile sonlanır. Bu çıkıntı, caput stapedis ile sferoid bir eklem kurar (articulatio incudostapedialis). Corpus incudis recessus epitympanicus’ta, crus breve fossa incudis’tedir.