Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Osteoartrit


Osteoartrit (OA),
toplumda en sık görülen artrittir (non-inflamatuvar). OA'nın görülme sıklığı yaş ile artar. Kırk yaş altında nadirdir, 60 yaş üzerinde prevalans oldukça yüksektir. Yaşlanma, OA gelişimi için en önemli risk faktörüdür. En belirgin şikayet ağrıdır. Sabah tutukluluğu bazı hastalarda belirgin olarak hissedilebilse de yarım saatten kısa sürer. Eklemde hareket kısıtlılığı, kilitlenme ve "gıcırtı" hissi oluşabilir. En sık DIF (distal interfalangeal) eklemler tutulur. DIF eklemlerdeki kemiksi çıkıntılar, Heberden nodülleri; PIF (proksimal interfalengeal) eklemdeki kemiksi çıkıntılar ise Bouchard nodülleri olarak adlandırılır.

Sistemik lupus eritematozus;
doğurganlık çağındaki bayanlarda gözlenen, en sık elin küçük eklemelerinde simetrik tutulum ile karekterize inflamatuvar bir hastalıktır. Eklem tutulumu non-erozifdir. Ayrıca böbrek, akciğer, kalp gibi birçok organı etkileyebilmektedir.

Romatoid artrit;
erişkin çağın en sık görülen kronik inflamatuvar artritidir. En sık elin küçük eklemlerini tutmaktadır. En az 30 dakika süren sabah tutukluğu , ağrı , şişlik ve hassasiyet görülür.

Osteoporoz,
kemiğin matriks ve mineral yapısında bozulma ile karekterizedir. Ağrı beklenen bir bulgu değildir.