Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Osteoblastlardan salgılanarak RANK-RANKL etkileşmesini engelleyerek kemik yıkımını durduran protein; Osteoprotegerin


Osteoblastlardan salgılanarak RANK-RANKL etkileşmesini engelleyerek kemik yıkımını durduran protein; Osteoprotegerin (OPG), yada diğer isimleri ile osteoclastogenesis inhibitory factor (OCIF),
tumour necrosis factor receptor superfamily member 11B (TNFRSF11B)