Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Ovarian Hiperstimulasyon Sendromu-OHSS riskini artıran faktörler


1-PCOS

2-Genç yaş

3-Zayıflık

4-Yüksek doz FSH alımı

5-OHSS hikayesi

6-hCG öncesinde 2000pg/ml den yüksek E2 düzeyi

7-3’den fazla dominant folikül varlığı