Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

P dalgası, sabit bir oranda QRS oluşturup, bazı P Dalgaları QRS oluşturmuyor ise; Mobitz Tip 2 İkinci Derece Atriyoventriküler (AV) Blok