Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

PANDASPediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections, PANDAS'ın açılımıdır. Streptokokkal infeksiyonlara bağlı gelişen pediatrik otoimmün nöropsikiyatrik hastalıklar olarak da tanımlanan pandas yeni saptanmış bir hastalıktır.

PANDAS tıpkı romatizmal ateşin (ra) bir varyantı olan sydenham kore'si (sk) gibi bir a grubu beta hemolitik streptokok (agbhs) infeksiyon komplikasyonudur.

PANDAS'lı çocuklarda agbhs tonsillofarenjitini takiben günler-haftalar içerisinde şiddetli obsesif kompulsif hastalık (okh) ve/veya tik atakları gelişir.