Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Pansitopenisi olan hastada Hiperselüler kemik iliği biyopsisi; B12 eksikliği ya da folat eksikliği


Pansitopenisi ve buna bağlı şikayetleri olan hastada pansitopenin etyolojisini anlamak için öncelikle kemik iliği biyopsisi yapılması gerekmektedir.

Hiperselüler bir kemik iliği biyopsisi bizi B12 eksikliği ya da folat eksikliğine yönlendirir.

Hiposelüler kemik iliği görülmesi aplastik anemi, atipik hücreler görülmesi de malignite kuşkusu doğuracaktır.