Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Papiller tiroid kanserine cerrahi yaklaşım


Papiller tiroid kanseri için cerrahi tedavinin temel dayanağı olmaya devam etmektedir. Papiller tiroid kanseri için gözden geçirilmiş 2009 Amerikan Tiroid Derneği kılavuzları, ilk prosedürün totale yakın veya total tiroidektomi olması gerektiğini belirtmektedir. Tek başına tiroid lobektomi, daha önce baş ve boyun radyasyonunun olmadığı veya radyolojik veya klinik olarak tutulan servikal nodal metastazı olmayan küçük (<1 cm), düşük riskli, tek odaklı, intratiroidal papiller karsinomlar için yeterli tedavi olabilir.

1-Minimal hastalık (1.0 santimetreye kadar çap) - hemitiroidektomi (veya tek taraflı lobektomi) ve isthmektomi yeterli olabilir. Bu hasta grubu için bunun hala total tiroidektomiye tercih edilebilir olup olmadığı konusunda bazı tartışmalar vardır.

2-Büyük hastalık (1.0 santimetreden fazla çap) - total tiroidektomi ve merkezi bölme lenf nodunun çıkarılması tercih edilen tedavidir. Ameliyat öncesi boyun düğümü ultrason değerlendirmesinde ultrason kılavuzluğunda FNA ve tiroglobulin TG kanser yıkama pozitifse, ek lateral boyun düğümleri aynı anda çıkarılabilir.