Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Parakortikal hiperplazi: T lenfosit artısına neden olan viral enfeksiyonlarda görülür. Hücresel immun sistem aktive olmuştur. En iyi örnek enfeksiyöz mononükleozdur.

LENFADENİTLER

1. AKUT NONSPESİFİK LENFADENİT

Mikropların vücuda girdiği dokuyu drene eden lenf nodlarında görülür. Lenf nodları şiş, ağrılı ve citte kızarıklığa sebep olurlar. mikroskopta folliküller belirginleşir, germinal merkezler genişler. Piyojen bir bakteri etken ise nötrofilelr bulunur. Makrofajların sitoplazmalarında bakteri ve nekrotik hücre temelli debris vardır.

2. KRONİK NONSPESİFİK LENFADENİT

a-Folliküler hiperplazi: Hümoral immüniteye sebep olan bakteriyel enfeksiyonlardan sonra görülür. Ayrıca romatoid artrit, toxoplazma, HİVin erken dönemlerinde de gözlenir. Morfolojik özellikleri folliküler lenfomada görülen lenf nodları ile benzerdir. Germinal merkezlerde sentroblastlardan oluşan koyu ve sentrositlerden oluşan soluk alanlar izlenir. Bunlar dışında apopitoza ugramıs B lenfositleri fagosite eden tingible- body makrofajar görülür.

b-Parakortikal hiperplazi: T lenfosit artısına neden olan viral enfeksiyonlarda görülür. Hücresel immun sistem aktive olmuştur.

En iyi örnek enfeksiyöz mononükleozdur.

c-Sinüs histiyositozu (retiküler hiperplazi): Kanser dokunu drene eden lenf nodlarında görülür. Sinüslerde makrofaj ve endotel hücre artısı vardır.