Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Parasempatik sistemin pankreastaki etkisi