Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Parvovirüs B19, Erişkin Özellikle kadınlarda İMMÜNKOMPLEKS gelişimine bağlı olarak ARTRİT-ARTRALİ gelişir. Eklem tutulumu simetriktir ve en sık tutulan eklemler MKF ve PİF'tir (RA gibi). RF pozitifliği saptanabilir.