Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Parvovirus B19 Fetal myokardit ve myokardiyal fibrozis,konjenital kalp blokları ve Kİ baskılanması sonucu aplastik anemiye neden olarak hidrops fetalise neden olmaktadır ve hidrops fetalisin en sık enfeksiyöz nedenidir