Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Pastorella multocida; Hayvan ısırıklarının en sık etkenidir. Isırıklarda genel bir prensip olarak yaraya dikiş atılmamalıdır.


Pastorella multocida;
 Hayvan ısırıklarının en sık etkenidir. 

Gram negatif bir bakteri olmasına karşın kanlı agarda ürer, Mac Conkey agarda üremez. 

Penisiline duyarlı tek gram negatif basildir. 

Tedavide amoksisilin – klavulinik asit verilir. Isırıklarda genel bir prensip olarak yaraya dikiş atılmamalıdır