Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Pemfigus vejetansPemfigus vejetans otoimmün bir hastalık olan pemfigusun en nadir görülen formudur. Tüm pemfigus hastalarının %1-2sinde görülür.

Başlangıç kliniğine ve hastalığın seyrine göre Neumann ve Hallopeau tipi olarak sınıflandırılmıştır.

Başlıca kıvrım bölgelerine, saçlı deriye ve yüze yerleşen vejetatif plaklar ile karakterizedir. Hemen hemen bütün hastalarda görülen oral mukoza erozyonlarına skrotal veya serebriform dil eşlik edebilir. 


Pemphigus Disorders of skinPemfigus Vejetans

Pemfigus vejetans, pemfigus vulgarisin periorifisyel veya daha sıklıkla büyük kıvrım yerlerini tutan verrüköz ve papillamatöz vejetasyonlar ve/veya püstüler lezyonlarla karakterize nadir bir klinik formudur.

İki formda görülebilir:

1-Neumann tipi pemfigus vejetans
periorifisyal papillomlarla karakterizedir.

2-Hallopeau tipi pemfigus vejetans püstüler lezyonlarla karakterize olup daha çok büyük kıvrım alanlarını tutar.

Pemphigus Primary forms of Pemphigus Deep Pemphigus above
 • Hallopeau type: Pustules--vegetating plaques- edges studded with small pustules • Prognosis: Neumann