Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Peptik ülser tedavisi başlanan bir olguda hipertansiyon, hipernatremi ve hipokalemi geliştiği saptanıyor. Bu olgunun tedavisinde ajanlardan hangisinin yer alması en olasıdır; Karbenoksolon


Karbenoksolon yüzey koruyucu özellikli peptik ülser ilacıdır.

Kullanımı sırasında aldesteron benzeri etki göstererek hipertansiyon, hipernatremi ve hipokalemiye neden olabilir.