Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Perikardiyal tamponad


60 yaşında erkek hasta market alışverişinde aniden baygınlık geçiriyor, ardından çevredeki kişilerce en yakın acil servise getiriliyor. Hastanın ayakta dururken yere düştüğü, birkaç dakikalığına bilincini yitirdiği ve sonra kendiliğinden düzeldiği anlaşılıyor. O esnada tonik-klonik aktivite ve inkontinans olmadığı kaydediliyor. Hastaya yeni tanı non-Hodgkin Lenfoma nedeniyle yakın zamanlı kemoterapi planlandığı öğreniliyor. Sol taraflı göğüs ağrısı tarifleyen hastanın vital bulgularında vücut sıcaklığı 37.5° C, kan basıncı 80/45 mm Hg, nabzı 115/dk ve ritmik, solunum sayısı 30/dk ve oda havasında SO2’si %80 saptanıyor. Akciğer oskültasyonu normal olan hastanın juguler venöz distansiyonu izleniyor.

 

Hastanın yapılacak ileri incelemelerinde aşağıdaki bulgulardan hangisiyle karşılaşılması en olasıdır?

A. Mediastinel genişleme

B. Tam kalp bloğu

C. Perikardiyal tamponad

D. Sağ ventrikül disfonksiyonu

E. Sol dal bloğu