Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Peryodik asit Schiff karbonhidratı boyar. Toludin mavisi mast hücresini boyar. Feulgen DNA' nın belirlenmesine neden olur. Anilin mavisi ve Orange G özellikle asidik boyanmayı sağlar.