Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Peteşi, deri-konjunktivada görülen pinpoint kanamalardır. Kapiller-arteriyollerde oluşur. Etiyolojide vaskülit, koagülopati veya nadir de olsa enfektif endokardite sekonder gelişen mikroemboliler vardır


Peteşi,
deri-konjunktivada görülen pinpoint kanamalardır. Kapiller-arteriyollerde oluşur. Etiyolojide vaskülit, koagülopati veya nadir de olsa enfektif endokardite sekonder gelişen mikroemboliler vardır

Eritem, inflamasyonda damarsal gemişlemeye sekonder oluşan kızarıklıktı r

Ekimoz, derideki büyük yüzeyel kanamalardır.

Purpura, peteşiden büyük, 1 cm çapa ulaşabilen yüzeyel kanamalardır

Konjesyon, bir doku veya organ içinde kan birikmesidir.