Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Peterson-Brown-Kelly (Plummer-Wilson) sendromu olgularında weblerin proksimalinde postkrikoid kanser gelişir


Peterson-Brown-Kelly sendromu hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Disfaji görülür.
B) Oluşan weblerin endoskopik olarak dilate edilmesi gerekir.
C) Webler tamamen benign karakterlidir ve kanser riski taşımaz.
D) Demir eksikliği anemisi de bir komponentidir.
E) Diğer adı Plummer-Wilson sendromu olarak geçer.

CEVAP: C

Peterson-Brown-Kelly (Plummer-Wilson) sendromu; disfaji, webler, kilo kaybı ve demir eksikliği anemisi ile karakterize bir hastalıktır.

Orta yaşlı kadınlarda görülen bu hastalığın tedavisinde dilatasyon, demir ve vitamin replasmanı vardır.

Tedavi edilmeyen olgularda weblerin proksimalinde postkrikoid kanser gelişir