Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Peyer plaklarındaki lenf nodüllerini örten antijenleri lenfoid hücreye taşıyan özelleşmiş epitel hücreleri; Mikrokatlantı hücreleri


Mikrokatlantı hücreleri (M hücresi);
ileumda bulunan peyer plaklarındaki lenf nodüllerini örten özelleşmiş epitel hücreleridir