Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Pierre Robin Sekansı (PRS) 'nda mikrognatiye en sık eşlik eden bulgu makroglossidirPierre Robin Sekansı (PRS), mandibula hipoplazisi, yarık damak ve glossopitozis ile karakterize doğumsal bir anomalidir. Çenenin küçük olması dilin hipofarenkse doğru geriye kaçmasına yol açarak, hava yolu

tıkanıklığına neden olabilmektedir ve yenidoğan döneminde acil tedavi gerektiren önemli sorunlar ortaya çıkabilmektedir. PRS’de mikrognatiye en sık eşlik eden bulgu makroglossidir