Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Pindborg tümörü olarak da bilinen Kalsifiye epitelyal odontojenik tümör (KEOT), nadir görülen benin bir odontojen tümördür.