Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Plasenta dekolmanı (abruptio placentae)Plasenta dekolmanı (abruptio placentae);
Üçüncü trimester kanamasının en sık nedenidir. Tek başına fetal ölümün en sık nedenidir.(normalde kromozom anomalileri)

Etiyolojik risk faktörleri

Maternal hipertansiyon (olguların %50’si)

İleri maternal yaş

Artmış parite sayısı

Sigara kullanımı

Kokain kullanımı

Uterin anomaliler ve Myomlar

Polihidroamnios

Kısa kordon

Dekolman hikayesi (RİSKİ EN ÇOK ARTIRAN)

İUGR

Travma: dekolmanda kanama maternaldir;ancakneden travma ise fetalde olabilir.