Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Platipne, hastanın oturur pozisyonda veya ayakta dispnesinin olmasıdır. Yatınca dispne kaybolur. Sol atriyal miksomada görülür.


Trepopne yan yatar pozisyonda lezyon tarafına yatınca olan nefes darlığıdır. Tek taraflı plevral effüzyon ve tek taraflı bronş obstrüksiyonunda görülebilir.

Paroksismal noktürnal dispne (PND),
gece sırt üstü yatarken venöz dönüş artmasına bağlı uykudan uyandıran nefes darlığına denir. Sol kalp yetmezliğinin en karakteristik semptomudur.

Platipne,
hastanın oturur pozisyonda veya ayakta dispnesinin olmasıdır. Yatınca dispne kaybolur. Sol atriyal miksomada görülür.