Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Plesiomonas shigelloides ile diğer Enterobacteriaceae ailesi üyelerini birbirinden ayırmak için kullanılacak mikrobiyolojik tanı testi; Oksidaz


P. shigelloides, Gram negatif, fakültatif anaerobik, spor oluşturmayan, çoğunlukla hareketli, oksidaz, katalaz, indol, inositol, maltoz, glikoz reaksiyonları pozitif, çomak şeklinde bir bakteridir.

Enterobactericea ailesinin oksidaz pozitif olan tek üyesidir.